Betöltés...
Aktualitás dátuma: 2015-12-05 14:45

Mária Teréziában és Forgách Ludmillában, az edelényi kastély egykori főúri hölgyében nemcsak az volt a közös, hogy mindketten ugyanabban az időben  -  a barokk korában – éltek, hanem összekötötte őket más is. Ez pedig a csillagkeresztes Dámák Rendje volt.

1775. szeptember 14-én Forgách Ludmiila grófnő ugyanis tagja lett ennek az előkelő hölgyekből álló közösségnek, a csillagkeresztet személyesen a császárnőtől kapta meg. A nyomtatott adományozó okiratot ma a Magyar Országos Levéltár őrzi.

A Csillagkeresztes Dámák Rendjét 1668-ban alapította III. Ferdinánd özvegye, Gonzági Eleonóra, annak emlékére, hogy a birtokában lévő keresztereklye sértetlenül vészelt át egy tűzvészt. Tagjai csak olyan férjes hölgyek vagy özvegyek lehettek, akik nemesi ranggal rendelkeztek, apai és anyai ágon is. A belépéssel a tagok kötelezték magukat a vallás szolgálatára, a Szent Kereszt tisztelésére, erényes, méltányos életre, a vallási szertartásokon való részt vételre, jótékonykodásra, a szenvedőkkel, betegekkel való foglalkozásra.

A Csillagkeresztes Dámák Rendjének az élén a legmagasabb védnökasszony, a mindenkori császárné állt. Amennyiben a császárné nem tudta ellátni ezt a feladatot, akkor a főherceg felesége képviselte a rendet. A tagok között nagy számban voltak magyarok. Az alapszabályzat 18 szakaszból állt. Érdekesség, hogy jelvényeiből 5 fő típust lehet megkülönböztetni. A 18. század közepétől használatos a legismertebb: eredetileg kék zománcozású aranykereszt, melynek függőleges szárai egyenlő arányban hosszúak. A kereszt közepén egy kisebb vörös kereszt látható, ez alatt egy korona nélküli, kétfejű fekete császári sast figyelhetünk meg. Ezt a különleges motívumot egy aranyszegélyű,  kék zománcozású keret fogja körül, melynek tetején egy aranyszegélyű, fehér zománcozású, 3 szakaszból álló szalagot helyezek el  SALUS ET GLORIA- Üdv és dicsőség – jelszóval. A jelvény felső részén karikára erősítették a szalagot, s selyemből készült, úgynevezett női csokorszalagon a szív fölött viselték a hölgyek a gyönyörű ruhájukon.