Betöltés...
Aktualitás dátuma: 2015-12-05 14:45

Korábbi jegyzetekben már megismerkedtünk néhány mitológiai jelentésű falfestménnyel az Edelényi Kastélyszigeten. Az ilyen témájú festmények nagyon népszerűek voltak a barokk korban, csakúgy mint a falakra festett emblémák. De vajon mit is jelenthettek, mit fejezhettek ki ezek a rajzok, melyeket nagy többségükben felirat is kísért?

Az embléma görög eredetű szó, melynek jelentése „berakott munka”, „berakásos díszítmény”; de fordíthatjuk még jelvényként, jelképként vagy szimbólumként is.

A legkorábbi emblémák kr. előtt 200-ból valók és egy központi képmezőt jelentenek figurális ábrázolásokkal, többek között emberekkel, állatokkal, vagy egyéb tárgyakkal. Máskor azonban eltérő díszítőmotívumokat is használtak.

Az embléma megjelenése, mint műfaj a 16. századra nyúlik vissza. Ezek az emblémák a tudós képzőművészet részei voltak, melyben egy képet egy négysoros epigramma követett, a mondanivalót pedig egy mottó foglalta össze. Az emblémáknak a 17. században is fontos szerep jutott, elsősorban a költészetben és a képzőművészetben. Egyre inkább elterjedtté váltak az emblémás könyvek is, melyek szinte minden főúri családban megtalálhatóak voltak.

Ha az edelényi kastély termeiben sétálgatunk, a szemfülesebbek felfigyelhetnek néhány emblémára is, melyek nem véletlenül kerültek a kastély falaira. A gróf egykori szobájába érve az ajtó- és ablakbélletekben fedezhetjük fel őket.

Lieb Ferenc ezeket az emblémákat az olasz származású Vánossi Antal Idea Sapientis című könyvéből merítette. Ebben a könyvben a szerző az emberi élet legfontosabb törvényszerűségeit fejtette ki három kategóriában: etika, politika, valamint ökonómia, ami a családi életet jelentette. Lieb főként a könyv politikai részéből festett a megrendelők, azaz Forgách Ludmilla és gróf Eszterházy István kérésére. Ebben a részben ugyanis olyan emblémák kaptak helyet, melyekkel a grófi család erényeire lehetett utalni.

Ismerkedjünk meg ezekkel!

Az első embléma egy felcsapó lángot ábrázol, mely alatt a következő felirat olvasható: NOSCITUR AUDITU ET VISU, vagyis "megismerni a hallást és a látást". A következő képen faágon madarakat láthatunk, alatta sorompóval, a felirat pedig MUTUIS, vagyis "Kölcsönösen". Tovább nézve az emblémákat egy templomépület következik kis figurával és az alábbi szöveggel: MINUIT DISTANTIA FORMAM - "lecsökken a dolgok távolsága".

Ezt követően még három emblémát figyelhetünk meg: egy kardra tekert babért PRO MERITIS - "Érdemekért", egy lantot fölötte kézzel RECREAT CONCORDIA DISCORS - "Egyetértést teremt a viszály", valamint egy kéz és emlékmű-oszlopot PRAE CUNCTIS APTISSIMA - "Mindenek előtt a legalkalmasabb" feliratokkal.

Reméljük aki elolvassa ezt a jegyzetet és később ellátogat a kastélyba, emlékezni fog ezekre a sorokra és a gróf egykori szobájába érve észreveszi majd az egyes emblémákat és talán még valamelyikük jelentésére is emlékezni fog. :)