Načítava sa...

Zvláštnosťou edelényskeho zámku je v obytnom priestore niekdajších majiteľov sa nachádzajúca séria fresiek namaľovaných putovným spišsko-novoveským maliarom Františkom Liebom. Návštevníci začínajú prehliadku zámku zhliadnutím 3D krátkeho filmu. Krátky film predstavuje ročný pobyt horno-zemského putovného maliara Františka Lieba v Edelényi, natočeného čiastočne na základe skutočných osobností a skutkoch, čiastočne vychádzajúc z vymyslených historiek. Maliar, po odovzdaní šiestich vymaľovaných izieb, listujúc náčrtky malieb, rozpráva svojej manželke o období prežitom na zámku. Maľby ožijú a návštevníka vťahujú do jednotlivých Liebom prežitých životných situácií. Obdobie pobytu v Edelényskom zámku nebol osudový len pre maliara Františka Lieba, ale aj pre mladého dediča zámku „Malého Feruša“, pre ktorého je maliarov pobyt a práca  neobyčajným zážitkom. Pri každom obraze sa vynára história maľovaných izieb, charakter hlavných postáv, ich vzájomné vzťahy, ikonické postavy obdobia a typické životné situácie, pričom v predstavách cestujeme v niekdajšom prostredí a každodennom živote zámku. Režisérom filmu je M. Gejza Tóth.