Načítava sa...

„Theatrum orbis terrarum...“  Objavy, politické správy, exotika,  „Planetárne javisko“ vykreslené na hárkoch máp.

Mapy dnes používame predovšetkým na orientáciu. Vďaka digitálnej technike môžeme v priebehu niekoľkých sekúnd zistiť koordináty cieľa našej cesty, zobraziť možnosti prístupu, predpokladanú dobu cestovania, ba aj aktuálne pomery na cestách. V dejinách ľudskej civilizácie oproti tomuto bola mapa dlhú dobu využívaná hlavne ako prostriedok k spoznávaniu prostredia ľudí. Mapovanie známych  a neznámych regiónov, ktoré rozširovalo z kroka na krok duchovný obzor a prispievalo k rozvoju prírodných vied.

Prečo práve výstava máp bola otvorená v zámku v Edelényi ?

Niekdajší mužský majitelia zámku získavali slávu a existenciu vo vojenských službách, Neoddeliteľnou súčasťou vojen a bojových operácii boli mapy. Toto dalo dôvod k nákupu a vedecky dôkladnej prezentácii  zbierky máp, ktoré sa vzťahujú k maďarskému územiu za obdobie štyroch storočí. Zvláštnosťou zbierky je, že súčasťou výstavy sú aj dobové prostriedky a náradia používané pri zhotovovaní máp a preto jedinečným spôsobom prezentujú nielen mapy, ale návštevník sa môže oboznámiť aj s postupom ich  vyhotovovania.