Načítava sa...

Jedným  najdôležitejším prostriedkom zážitkovej prezentácie Edelényskeho zámockého ostrova je taký program múzejnej pedagogiky, ktorý dokáže osloviť viaceré generácie. Ponúka možnosti nielen miestnym a regionálnym  školám, ale aj pre mladých účastníkov školských výletov. Cieľom je odovzdanie nových poznatkov zážitkovou formou a umiestnenie vedomostí do nových kontextov. Medzi ponúkanými témami sú okrem iného aj rokokové nástenné maľby, životný štýl a hospodárenie barokového obdobia, životné cesty a každodenný život šľachticov žijúcich v zámku (Ľ Huillier, Forgách, Dessewffy, Coburg), zmeny funkcií počas dobrodružného štátneho vlastníctva, sporné otázky súvisiace s históriou výstavby a úloha Mŕtveho ramena Bodvy, jeho fauna a flóra.