Načítava sa...

Zámok stojací na ostrove rieky Bodva bol postavený medzi rokmi 1716 a 1730 plukovníkom Jean-François Ľ Huilierom, dal ho postaviť kapitán egerského hradu, ktorému edelényský majetok založil (dal do zálohy)  Františka Rákócziho II. v roku 1700.  Po smrti posledného potomka staviteľa gr. Františka Dessewffiho v roku 1820 sa zámok a priľahlé pozemky dostali na štrnásť rokov do vlastníctva štátu a potom panský majetok odkúpila nemecká rodina Coburgová. K ich menu sa viaže rozkvet regiónu a to najvýznamnejšie k založeniu cukrovaru v Edelényi. Coburgovci však nebývali v zámku, ale dali ho do prenájmu a časom začal chátrať. Nakoniec budovu v roku 1928 ho odkúpil maďarský štát a v budove umiestnili okresný súd, rôzne úradné miestnosti a vytvorili tam aj služobné byty. Po druhej svetovej vojne tam bolo dislokované sovietske hlavné velenie. Do konca 1980 -  ich rokov vysťahovali úrady a zrušili byty a tak budova bez hospodára začala chátrať. V roku 2001 sa zámok dostal do rúk štátu a krátko po tom sa začal zámok s použitím euro - fondov vo viacerých etapách obnovovať a organizovať program výstav. Národné centru ochrany kultúrneho dedičstva a správy majetku Júliusa Forstera , ktoré spravuje edelényský zámocký ostrov, očakáva návštevníkov s kultúrnymi a turistickými pozoruhodnosťami.

Edelénysky mikroregion okrem Edelényskeho zámockého ostrova poskytuje mnohé zaujímavosti pre turistov a skupiny návštevníkov. Chceli by sme Vám uľahčiť plánovanie a vybratie najvhodnejších programov a preto sme zozbierali najdôležitejšie informácie o turistických atrakciách, možnostiach stravovania a možnostiach ubytovania.

 
1716 začala stavba
1716-1730 výstavba
1730-1820 zlaté časy
1831-1928 obdobie Coburgovcov
1928-1945 vo vlastníctve štátu
1945-2013 vo vlastníctve štátu po II. svetovej vojne
2013 - v správe strediska FORSTER – Edelénysky zámocký ostrov
 
 • Hollókő : Starobylá dedina a jej okolie
 • Tokaj – historická vinárska oblasť
 • Agtelek: Agtelekská karstová  a Slovenské karstové jaskyne
 • Sirok: Jaskynný hrad a vidiecky dom
 • Fáj:      Fáysky zámok
 • Füzérradvány: Károlyiovský zámok
 • Boldva: „Isa pur es chomuu“ – výstava prezentujúca život stredovekých mníchov
 • Borsodszirák: „Hímes ház“ (maľovaný dom, kraslicový dom) – výstava sedliackého barokového bytu a krojov Bartók a my – Bartóková pamätná izba
 • Damak: „Ovocia záhrad“ – tradicionálne záhradníctvo
 • Szendrőlád: „Užo panská-čistá voda“ prezentácia života putovných cigáňov
 • Szendrő: Végvársky život (Koncohradský život) – hrad Szendrő; „Amerikánsky maďari“ – na pamiatku vysťahovalcov
 • Szalonna:  Autori povodia Bodvy (autori pobodrožia)
 • Szinpetri: „Guttemberg Galaxis“ – manufaktúra na knihy a najväčšia kniha sveta
 • Komjáti: „Krása vyrezaná do dreva“ – drevené verandy a drevené brány
 • Tornaszentandrás: „Sedliacke praktiky“ prezentácia ochrany životného prostredia a hospodárneho vedenia domácnosti
 • Bódvaszilas: „Barokový život panstva“ – gastronómia barokového veku
 • Hidvéardó: „Život na hranici“; „Od machu k GPS-u“ história orientácie
 •  
ĎALŠIE ZAUJÍMAVOSTI
 • Edelény: Vidiecky dom
 • Bódvalenke: Zrúcanina dediny
 • Gömörszőlős: Udržateľný obecný program
 • Kelemér: Pametný dom Mihálya Tompu
 • Irota: túra po intraviláne
 • Jósvafő: Agtelekský národný park
 • Martonyi: Kláštor Paulínov
 • Szögliget: hrad Szádvár
 • Teresztenye: Pamiatky ľudovej architektúry