Načítava sa...

Návštevníkov pri príchode očakáva parkovisko a obslužné priestory spôsobilé pre 70 osobných motorových vozidiel a 8 autobusov. Deti sa môžu hrať vonku vo vŕbovej záhrade, pričom je záhrada  jedným z priestorov zamestnania detí v rámci múzejnej pedagogiky.   Zámok slúži aj ako jedinečné miesto pre svadobné fotografie a svadobné obrady. Jednotlivé miestnosti na Edelényskom zámockom ostrove je možné prenajať aj na rôzne podujatia, zábavy ako aj na firemné oslavy.

Súhrnné informácie

Jedným  najdôležitejším prostriedkom zážitkovej prezentácie Edelényskeho zámockého ostrova je taký program múzejnej pedagogiky, ktorý dokáže osloviť viaceré generácie. Ponúka možnosti nielen miestnym a regionálnym  školám, ale aj pre mladých účastníkov školských výletov. Cieľom je odovzdanie nových poznatkov zážitkovou formou a umiestnenie vedomostí do nových kontextov. Medzi ponúkanými témami sú okrem iného aj rokokové nástenné maľby, životný štýl a hospodárenie barokového obdobia, životné cesty a každodenný život šľachticov žijúcich v zámku (Ľ Huillier, Forgách, Dessewffy, Coburg), zmeny funkcií počas dobrodružného štátneho vlastníctva, sporné otázky súvisiace s históriou výstavby a úloha Mŕtveho ramena Bodvy, jeho fauna a flóra.

GPS: 48.295 / 20.7377

Nagyobb térképre váltás